24. Ožujak 2017

Crikvenica jedno od 27. susjedstava

Program Rijeka 2020 - europska prijestolnica kulture, sastoji se od ukupno sedam različitih programskih pravaca, a 27. susjedstva je jedan od njih. Tri gradske ustanove u kulturi Grada Crikvenice: Centar za kulturu Dr. Ivan Kostrenčić, Gradska knjižnica Crikvenica i Muzej Grada Crikvenice prijavili su, na natječaj u studenom 2016. godine, program pod nazivom Biserje baštine. Među sedamdesetak prijava naš je prijedlog prihvaćen te izabran kao jedno od 27. susjedstava.

Crikvenica će na taj način biti i direktno uključena u ovaj europski projekt. Programom Biserje baštine Crikvenica je definirana i prepoznata kao turističko odredište duge tradicije, ali uz mišljenje da u kulturnom pogledu svi potencijali grada nisu dovoljno iskorišteni. Iz tog razloga, u sljedećem razdoblju nastojale bi se bolje istražiti i prezentirati pojedine prirodne i kulturne vrijednosti grada. Razmjenom iskustava te korištenjem pozitivnih primjera iz prakse, kada su u pitanju manje urbane cjeline, stekla bi se vrijedna iskustva upravljanja baštinom. Dio aktivnosti bit će usmjeren na područje Kotora, stare Crikvenice, i njegovih veza s današnjim prostorom grada. Razumijevanje tih povijesnih i društvenih veza ostvarit će se istraživanjem različite arhivske, muzejske i knjižne građe. Veći dio aktivnosti bit će usmjeren na lokalno stanovništvo, dok će prezentacijski dio biti u službi turističke ponude tijekom cijele godine i temeljit će se na korištenju suvremenih medija i tehnologija. U realizaciji ovoga projekta od velike koristi bila bi međunarodna iskustva u procesu revitalizacije i valorizacije kulturnih i prirodnih resursa, nešto što bi trebalo biti omogućeno unutar programskog pravca 27. susjedstva i veza s drugim članicama Europske unije.