26. Listopad 2017

Konzervatorski radovi na gradini Badanj

Utvrda Badanj jedna je od najstarijih sačuvanih utvrda Vinodola. Smještena je na strmom obronku brijega iznad rječice Dubračine. U razdoblju kasne antike, između 4. i 6. stoljeća, na ovom se je mjestu izgradila prva fortifikacijska građevina. Ovaj nadzorni položaj bio je, vrlo vjerojatno, korišten još u razdoblju Rimskog Carstva, no o tome nemamo dovoljno podataka.

Namjena prve utvrde bio je nadzor ceste koja je prolazila Vinodolskom dolinom i povezivala prostor sjeverne Italije, preko Senja, s Panonijom. Badanj je štitio ulaz u Vinodol, iz smjera današnje Crikvenice. U narednim stoljećima ranog i razvijenog srednjeg vijeka, utvrda doživljava brojne graditeljske preinake i proširenja. Upravo tome duguje svoj zanimljivi tlocrtni oblik s dva koncentrična prstena bedema i izdvojenim objektom na sjeverozapadnoj padini. Izgled i namjena pojedinih dijelova utvrde  i dalje su nejasni, kao i razlog njezinog napuštanja tijekom 14. stoljeća, nedugo nakon dolaska Vinodola u posjed plemićke obitelji Frankopan.

Od 2012. godine traju konzervatorski radovi. Cilj im je sanirati arhitekturu i zaustaviti urušavanje zidova. U ovogodišnjim radovima u jezgri utvrde konzervirani su dijelovi bedema i pregradni zidovi nekadašnjeg stambenog prostora. Rekonstruiralo se je popločenje cisterne kao i dijelovi otvora. Radove financiraju Ministarstvo kulture i Grad Crikvenica, a pomoć u organizaciji radova pruža Općina Vinodolska. Republika Hrvatska je do sada uložila 690.000,00 u ovo zaštićeno kulturno dobro, a Grad Crikvenica 350.000,00 kuna, dobivenih uglavnom iz spomeničke rente.