31. Ožujak 2017

Rezultati natječaja Ministarstva kulture

Zaštitni radovi na gradine Badanj i ove su godine prepoznati od strane Ministarstva kulture.

Muzeju Grada Crikvenice za radove na kulturnom dobru dodjeljena su sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna. Preostali iznos od 70.000,00 kuna osigurao je Grad Crikvenica.