7. skup muzejskih pedagoga

Muzej Grada Crikvenice početke je svojega edukativnog rada predstavio na VII. skupu muzejskih pedagoga, čija je glavna tema bilo Partnerstvo.

Muzej se predstavio posterom na kojem je prezentirana izvrsna suradnja s Dječjim vrtićem Radost iz Crikvenice na edukativnom projektu Ledeno doba, koji je osmislila odgajateljica Branka Cvija potaknuta muzejskom izložbom Lavlja jama.