Mala škola arheologije

U sklopu programa prvog paljenja replike antičke keramičarske peći održala se dječja edukativna radionica Mala škola arheologije.

Sudjelovali su polaznici Dječjeg vrtića Radost i OŠ Zvonka Cara iz Crikvenice. Na radionici djeca su upoznala rad arheologa na nalazištu te način obrade i modeliranja gline iz koje pečenjem nastaju kramički predmeti čije ulomke nalazimo na gotovo svim arheološkim nalazištima. Najzanimljiviji je dio radionice bio sudjelovanje u arheološkom istraživanju antičkog nalazišta Ad turres. Djeca su uz pomoć odraslih čistila arheološki sloj, mjerila, prikupljala, fotografirala i prala nalaze. Nakon toga obišli su veliko skladište lokaliteta gdje su vidjeli kako se nalazi sortiraju i pripremaju za daljnju obradu. Radionica je završila dodjelom diploma malim arheolozima.