Arheološko nalazište Ad turres u Crikvenici

Tragove antičke baštine u Crikvenici prvi put je zabilježio još krajem 17. stoljeća Pavao Ritter Vitezović.

Brojni slučajni nalazi tijekom posljednjih stotinu godina ukazivali su da je naselje na ušću Dubračine mnogo starije nego što se smatralo. Arheološkim istraživanjima na prostoru pomoćnog nogometnog igrališta u Crikvenici potvrđene su ove predpostavke. Na tom su mjestu pronađeni arheološki ostatci velike keramičarske radionice koja je djelovala na prostoru antičkog naselja Ad turres.

Istraživanja radionice kontinuirano se provode od 2006. te su do sada pružila brojna nova saznanja o gospodarskim i trgovačkim prilikama u antičkoj Liburniji. Istraživanja provodi Institut za arheologiju u Zagrebu. Krajnji cilj istraživanja je muzeološka prezentacija lokaliteta u obliku arheološkog parka Ad turres.

Cilj parka bio bi upoznati širu javnost s antičkom baštinom Hrvatskog primorja na poučan i zanimljiv način. Park bi trebao postati dio turističke ponude Crikvenice te temelj razvoja kulturnog turizma šireg područja.