Zaštitna arheološka istraživanja kaštela Drivenik

U razdoblju od prosinca 2009. do ožujka 2010. godine Muzej Grada Crikvenice proveo je zaštitno arheološko istraživanje kaštela u Driveniku. Istraživanje je financirala Vinodolska Općina koja vodi projekt rekonstrukcije i revitalizacije kaštela.

Zaštitnim istraživanjima unutrašnjosti kaštela potvrđeni su rezultati ranijih sondažnih arheoloških istraživanja koja su utvrdila kontinuitet naseljenosti driveničkog brijega od brončanog doba gotovo do današnjih dana. U ranom novom vijeku, tijekom 16. stoljeća, na vrhu brijega je izgrađena utvrda na mjestu ranije građevine čiji su tragovi u obliku rupa od stupova pronađeni prilikom ovih istraživanja.

Svi pokretni nalazi, većinom ulomci keramičkih posuda, pohranjeni su u Muzeju Grada Crikvenice.