Zbirke

Muzejski fundus sistematiziran je u odgovarajućim zbirkama. Proces formiranja muzejskih zbirki započeo je 2008. godine, odmah po osnutku muzeja.

Sadržaj zbirki usklađen je s dugoročnim planom razvoja muzeja, čiji je cilj prikazati kulturni identitet prostora Crikvenice i okolice. Muzej prikuplja raznorodnu građu koja obuhvaća veliko vremensko razdoblje od prapovijesti do suvremenoga doba. Prikupljanje građe provodi se istraživanjima, otkupima i darovanjima. Kako je muzej osnovan relativno nedavno, na unaprijeđenju kvalitativnog i kvantitativnog stanja muzejskih zbirki potrebno je još mnogo rada.