Muzej Grada Crikvenice punih deset godina organizira različite programske aktivnosti na brdu Kotor. Ove godine te su aktivnosti bile ujedinjene pod nazivom Kotor zove’22 i održane su od 27. do 29. listopada. U sklopu ovogodišnjeg programa održana je radionica suhozidne gradnje koju su vodili članovi udruge 4 Grada Dragodid te stručna vodstva, odnosno terenski obilazak Kotora za učenike viših razreda crikveničkih osnovnih škola. Povodom blagdana Sv. Šimuna i Jure Tadeja, nekadašnjih zaštitnika bivše Kotorske župe koji se slave 28. listopada organiziran je u subotu 29. listopada u suradnji s Katedrom Čakavskog sabora Kotor, Pohod na Kotor.