Izložba Slana 1930.-1941.

2020-01-24T15:21:05+01:00

Izložba  Slana 1930.-1941. U Muzeju Grada Crikvenice u lipnju 2017. godine postavljena je izložba Slana 1930. – 1941. Ova izložba povijesne tematike  posjetiteljima je predstavila zanimljivo i nedovoljno istraženo djelovanje ratne mornarice Kraljevine Jugoslavije u Selcu.  Mornarica u uvalu Slanu dolazi nakon premještaja sa Sušaka te ovdje postupno gradi sve potrebne objekte za smještaj komande koja je ustrojena tijekom 1930. godine pod nazivom Pomorska odbrana Selce. Bila je to jedina mornarička komanda na sjevernom Jadranu. Baza u Slanoj služila je kao manja luka za brodovlje čiji je zadatak bio sprečavanje pristupa obali i otocima u dijelu Kvarnera koji se ... [Pročitaj više]