Informacije o muzeju:

Službeni naziv: Muzej Grada Crikvenice
Službeni naziv na engleskom jeziku: Crikvenica Municipal Museum
Adresa: Preradovićeva 1, 51260 Crikvenica, Hrvatska
E-mail: mgc@mgc.hr
Ravnateljica: Silvija Huljina, prof. (silvija@mgc.hr)
Kustosica: Tea Rosić (kustos@mgc.hr)
Žiro račun: IBAN HR2724020061805300007 Erste banka
OIB: 36923039692
Telefon: 051/781000
E –mail: mgc@mgc.hr

Kontaktirajte nas:

  Dokumenti:

  Radovi uređenja stubišta u zgradi stare gradske vijećnice (MGC), 14.8.2023.

  U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak javne nabave male vrijednosti:

  „Radovi uređenja stubišta u zgradi stare gradske vijećnice (MGC)“, evidencijski broj nabave: JN 01-23-4, broj objave u EOJN RH: 2023/S 0F2-0034674.

  Krajnji rok za podnošenje ponuda je 5.9.2023. do 10:00 sati. Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

  Plan nabave 2024.

  Plan nabave 2024.

  Plan nabave 2023.

  Plan nabave 2023. – IV. izmjena

  Plan nabave 2023. – III izmjena

  Plan nabave 2023. – II. izmjena

  Plan nabave 2023. – I. izmjena

  Plan nabave 2023.

  Plan nabave 2022.

  Plan nabave 2022. – I. izmjena

  Plan nabave 2022.

  Plan nabave 2021.

  Plan nabave 2021. – II. izmjena

  Plan nabave 2021. – I. izmjena

  Plan nabave 2021.

  Plan nabave 2020.

  Plan nabave 2020. – 1. izmjena

  Plan nabave 2020.

  Plan nabave 2019.

  Plan nabave 2019.
  Plan nabave 2019. – 1. izmjena
  Plan nabave 2019. – 2. izmjena
  Plan nabave 2019. – 3. izmjena

  Plan nabave 2018.

  Plan nabave 2018.
  Plan nabave 2018. – 1. izmjena
  Plan nabave 2018. – 2. izmjena
  Plan nabave 2018. – 3. izmjena
  Plan nabave 2018. – 4. izmjena
  Plan nabave 2018. – 5. izmjena
  Plan nabave 2018. – 6. izmjena
  Plan nabave 2018. – 7. izmjena

  Plan nabave 2017.

  Plan nabave 2017.
  Plan nabave 2017. – 1. izmjena
  Plan nabave 2017. – 2. izmjena
  Plan nabave 2017. – 3. izmjena

  Plan nabave 2016.

  Plan nabave 2016.
  Plan nabave 2016. – 1. izmjena

  Plan nabave 2015.

  Plan nabave 2015.
  Plan nabave 2015. – 1. izmjena
  Plan nabave 2015. – 2. izmjena

  Plan nabave 2014.

  Plan nabava 2014.
  Plan nabave 2014. – 1. izmjena
  Plan nabave 2014. – 2. izmjena
  Plan nabave 2014. – 3. izmjena

  Plan nabave 2013.

  Plan nabave 2013.
  Plan nabave 2013. – 1. izmjena

  Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave – Izmjene i dopune
  Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga

  Registar ugovora nabave 2014.

  Registar ugovora EOJN 2019.

  Registar ugovora EOJN 2020.

  Registar ugovora EOJN 2021.

  Registar ugovora EOJN 2022.