Informacije o muzeju:

Službeni naziv: Muzej Grada Crikvenice
Službeni naziv na engleskom jeziku: Crikvenica Municipal Museum
Adresa: Preradovićeva 1, 51260 Crikvenica, Hrvatska
E-mail: mgc@mgc.hr
Ravnateljica: Silvija Huljina, prof. (silvija@mgc.hr)
Kustosica: Tea Rosić (kustos@mgc.hr)
Žiro račun: IBAN HR2724020061805300007 Erste banka
OIB: 36923039692
Telefon: 051/781000
E –mail: mgc@mgc.hr

Kontaktirajte nas:

    Dokumenti: