Muzej Grada Crikvenice

Muzej Grada Crikvenice osnovan je 2008. godine sa zadaćom prikupljanja, čuvanja, dokumentiranja, proučavanja i prezentiranja kulturne baštine Grada Crikvenice i okolice. Od svojih početaka djeluje u prostoru stare Gradske vijećnice u središtu Crikvenice.

Muzej je po tipu lokalni i kompleksni, a u njemu se čuvaju predmeti koji dokumentiraju život na prostoru Crikvenice i okolice od prapovijesti do druge polovice 20. stoljeća. Muzejska se građa prikuplja terenskim radom, istraživanjima, darovanjima i otkupima te je sistematizirana u devet zbirki: Paleontološku zbirku, Arheološku zbirku, Dokumentarnu zbrika, Zbirku numizamtike i faleristike, Zbirku fotografija, Zbirku razglednica, Zbirku predmeta iz svakodnevnog života te Zbirku kopija. Muzej posjeduje i specijaliziranu knjižnicu u kojoj se prikupljaju i čuvaju izdanja iz područja povijesnih znanosti te sva izdanja o Crikvenici, Vinodolu i okolici. Knjižnica je namijenjena djelatnicima, ali i vanjskim korisnicima kojima je knjižna građa dostupna bez vanjske posudbe.

Izložbena djelatnost odvija se kroz povremene izložbe. Na taj se način predstavljaju djelići prošlosti šireg crikveničkog prostora dok se ne ostvare uvjeti za stalni postav. U skorom planu je proširenje muzeja na cijelu zgradu stare Gradske vijećnice, čime će se značajno unaprijediti rad ustanove. Povremene izložbe redovito su popraćene muzejskim katalozima koji čine temelj izdavačke djelatnosti Muzeja. Povremeno se izdaju i radovi vanjskih suradnika u obliku Zbornika međunarodnog arheološkog kolokvija te kao samostalna izdanja koja obrađuju teme iz lokalne povijesti.

Muzej organizira predavanja, radionice za djecu, stručne i znanstvene skupove, vodstva po izložbama i lokalitetima o kojima skrbi. U aktivnostima kao što su prikupljanje građe i organiziranje različitih događanja i izložbi, muzej ima veliku potporu sugrađana koji se aktivno uključuju u rad ustanove te na taj način doprinose njegovu razvoju i prihvaćenosti u zajednici. Na pojedinim projektima, posebice istraživačkim i izložbenim, djelatnicima muzeja pomažu stručni suradnici – kolege iz drugih muzeja, s fakulteta i instituta, koji uvelike doprinose kvaliteti rada muzeja.

Zaštita kulturne baštine također je dio redovne muzejske djelatnosti. Osim zaštite građe pohranjene u zbirkama, provode se godišnji radovi konzervacije i restauracije nepokretne kulturne baštine, kao i održavanje dijelova zaštićene kulturne baštine Grada Crikvenice.

Muzej svoju djelatnost ostvaruje i kroz izdavaštvo. Većinom su to katalozi izložbi održanih u muzeju, a povremeno se izdaju i radovi vanjskih suradnika u obliku Zbornika međunarodnog arheološkog kolokvija te kao samostalna izdanja koja obrađuju teme iz lokalne povijesti. Muzejski katalozi sadržajno su bogati i raznoliki. Na popularno-znanstveni način pristupaju temama iz kulturnog naslijeđa Crikvenice i okolice što ih čini zanimljivim ne samo posjetiteljima već i čitateljima koji nisu razgledali popratnu izložbu.

Sva izdanja možete nabaviti u muzeju ili nam se za narudžbu obratite putem maila.

NAŠI DJELATNICI

Ravnateljica
SILVIJA HULJINA, prof. povijesti i povijesti umjetnosti


silvija@mgc.hr
mob. +385 91 124 1102

Kustosica
TEA ROSIĆ, dipl. arheolog i povjesničar umjetnosti


kustos@mgc.hr
mob. +385 91 124 1101