Zbirke

Stvaranje muzejskih zbirki jedna je od temeljnih djelatnosti muzeja. Tijekom desetogodišnjeg rada u Muzeju Grada Crikvenice prikupila se znatna količina predmeta sistematiziranih u devet zbirki. Gotovo sve su kulturno-povijesne a samo je jedna, Paleontološka zbirka, iz domene prirodoslovlja. Fundus muzeja prikuplja se na razne načine – istraživanjima, otkupima i donacijama. Posebno smo ponosni na veliki broj darovanih predmeta od strane naših sugrađana koji su time dali dodatni poticaj radu ustanove postavši njezini suradnici i vjerni posjetitelji.

Iako je prikupljanje predmeta iznimno važno, svjesni smo da je to samo jedan od načina dokumentiranja kulturne memorije zajednice. Mnoge njezine elemente teško je „ukalupiti“ u muzejsku zbirku jer su prisutni u prostoru, običajima, sjećanjima, vještinama. Stoga ih nastojim „uhvatiti“ drugim metodama – evidentiranjem baštine u prostoru, razgovorima s kazivačima, digitalizacijom fotografija u privatnom vlasništvu. Sve ove aktivnostim, zajedno s razvojem zbirki, čine suštinu muzejskog rada.

Paleontološka zbirka

Paleontološka zbirka sadrži fosilne nalaze životinja iz geološkog razdoblja kvartara. Svi predmeti potječu s lokaliteta jama Vrtare male u Dramlju pokraj Crikvenice. Zbirka sadrži kosti i zube sljedećih sisavaca: slon, nosorog, pragovedo/bizon, konj, jelen, špiljski medvjed, medvjed, vuk, hijena, divokoza, divlja svinja, zec te brojne vrste ptica. Sve životinjske vrste datirane su u razdoblje srednjeg i gornjeg pleistocena, a na temelju njih može se rekonstruirati paleookoliš i klimatske promjene na ovim prostorima u geološkoj prošlosti. Posebnost paleontološke zbirke su skeletni ostaci špiljskih lavova koji pripadaju u najcjelovitije i najveće sačuvane jedinke ove vrste u Hrvatskoj.

Arheološka zbirka

Arheološka zbirka sadrži predmete koji pripadaju širokom vremenskom razdoblju od brončanog doba do novog vijeka a u muzej su dospjeli kao rezultat arheoloških istraživanja ili kao slučajni nalazi. Kriteriji sabiranja predmeta u arheološkoj zbirci određeni su djelokrugom rada muzeja. Predmeti se prikupljaju s prostora Crikvenice, Jadranova, Dramlja, Selca, Vinodolske doline te iz podmorja Vinodolskog kanala. Većina predmeta u zbirci pripada razdoblju antike a razlog tome su sustavna istraživanja antičkih nalazišta Igralište u Crikvenici i Lokvišća u Jadranovu.

Zbirka dokumentarne građe

Zbirka sadrži dokumentarnu građu s područja Crikvenice i Vinodolske doline u razdoblju od 18. do kraja 20. stoljeća. Dokumentarnu muzejsku građu čine: školske svjedodžbe, kupoprodajni ugovori, razne iskaznice, putovnice, domovnice, dokumenti ustanova i udruga, planovi, geografske karte, računi, pisma, prigodne kuverte, bonovi, turistički prospekti, vodiči, plakati, novine, časopisi, brošure, pravilnici, knjige i td. Ova kompleksna povijesna zbirka u stalnom je kvantitativnom rastu, jer prikuplja raznovrsnu tiskanu i pisanu dokumentarnu građu koja pripada institucijama, ustanovama, udrugama i pojedinacima.

Zbirka razglednica

Zbirka sadrži razglednice s motivima Crikvenice i okolnih mjesta u razdoblju od posljednjeg desetljeća 19. stoljeća do osamdesetih godina 20. stoljeća. Razglednice se unutar zbirke mogu podjeliti u nekoliko vremenskih razdoblja. Svakako najvredniji dio je iz razdoblja tzv. zlatnog doba razglednica, od njezine pojave krajem 19. stoljeća do 1918. godine. Razglednice iz kasnijih razdoblja također posjeduju veliku muzejsku vrijednost, jer u sebi objedinjuju podatke o razvoju fotografije, tiska, nakladništva i filatelije. Predmeti iz zbirke često se izlažu i koriste u prezentaciji raznih tema jer dokumentiraju izgled prostora, ljudi i društvene događaje. U zbirci se osim razglednica čuvaju čestitke i dopisnice. Zbirka je u stalnom rastu zahvaljujući značajnoj nakladi razglednica turističke Crikvenice i susjednih mjesta tijekom čitavog 20. stoljeća.

Zbirka fotografija

Zbirka fotografija sadrži predmete od kraja 19. stoljeća do danas. Zastupljeni su različiti motivi: pojedinačni i obiteljski portreti, grupni portreti građana i društava, školske fotografije, vojne fotografije, fotografije interijera crikveničkih hotela, panorame naselja, ulice i fasade Crikvenice. Zbirka sadrži negative na staklu, dijapozitive, fotografske albume i nekoliko uređaja za obradu i razvoj fotografija. U stalnom je razvoju s obzirom na česte donacije i otkupe građe ovog tipa.

Zbirka predmeta iz svakodnevnog života

Zbirka sadržava raznorodnu građu koja svjedoči o povijesti Crikvenice, Selca, Dramlja i Jadranova kroz predmete ruralnog i građanskom načina životu tijekom 19. i 20. st. Zbirka sadrži posuđe, namještaj, tehničke uređaje, proizvode domaćeg lončarstva, kamenoklesarski alat i različite kućanske predmete. Unutar zbirke nalazi se veća količina ribarskog alata s obzirom da je ribarstvo i općenito pomorsko naslijeđe imalo veliku važnost za svakodnevni život stanovništva. Većina predmeta u zbirci ima prvenstveno etnografsku vrijednost.

Zbirka hotelskog inventara

Muzej Grada Crikvenice primio je 2015. godine vrlo vrijednu donaciju Hotelskog poduzeća Jadran d.d. iz Crikvenice. Donaciju čini stolno posuđe za serviranje i pribor za jelo iz crikveničkih hotela. Predmeti su u velikom broju obilježeni logotipima i inicijalima poput oznaka hotela Miramare – „Grand Hotel Miramare Cirkvenica“, hotela Therapia – „Therapia Palace Cirkvenice“, ali i kupališta − „Seebad Cirkvenica“, pansiona „Cernkovič“ i JHKDD – „Jadranskog hotelsko-kupališnoga dioničkog društva“ osnovanog nakon Prvoga svjetskog rata.

Većina posuđa datira s početka 20. stoljeća do Prvoga svjetskog rata. Riječ je o posuđu austrijskih proizvođača, uglavnom Berndorfske tvornice metalnog posuđa (Berndorfer Metallwarenfabrik), najvažnije i najpoznatije austrijske tvornice metalnog posuđa i pribora koja je opskrbljivala i austrijsku carsku kuću i koja je ujedno bila i najvažniji dobavljač luksuznih hotela na području Monarhije. Posuđe je izrađeno od posrebrene alpake koja je u trgovačkoj ponudi tijekom prvih desetljeća 20. stoljeća.

Unutar zbirke nalaze i hotelski inventar iz druge polovice 20. stoljeća – stolno posuđe za serviranje, pribor za jelo, kuhinjsko posuđe, namještaj soba, terasa i recepcija. Predmeti potječu iz hotela Omorika, hotela Ad Turres u Crikvenici te hotela Varaždin i hotela Slaven u Selcu.

Zbirka numizmatike i faleristike

Zbirku čini raznolika građa – kovani i papirnati novac, odlikovanja, svetačke medaljice, značke. Dio građe prikupljen je arheološkim istraživanjima, a dio je darovan i otkupljen. Najstariji predmeti su primjerci carskog novca iz 1. stoljeća pronađeni u istaživanjima lokaliteta Igralište – Ad Turres u Crikvenici. Najveću skupinu čini papirnati i kovani novac 19. i 20. stoljeća te značke i medalje sportskih i društvenih događanja na području Crikvenice u proteklom stoljeću.

Zbirka maketa i kopija

Zbirka sadrži kopije predmeta kulturne baštine s područja Crikvenice i okolice a koji su pohranjeni u drugim ustanovama ili su u privatnom vlasništvu. Kopije su nastale većinom zbog potrebe izlaganja na izložbama održanima u Muzeju Grada Crikvenice. Manji dio kopija čine predmeti iz zbirki, koji se zbog svoje osjetljivosti ne mogu često izlagati. Kopije su izrađene od različitih materijala, većinom gipsa, metala a dio građe čine preslike fotografija i dokumenata. Makete pohranjene u ovoj zbirci također su nastale za potrebe izlaganja. Posebnu vrijednost imaju makete brodova i barki jer u umanjenom mjerilu vjerno prikazuju izgled nestale i/ili ugrožene pomorske baštine. Iako zasada brojem predmeta najmanja, ova zbirka se razvija usporedno s izložbenom djelatnošću muzeja.